Lek. dent. Marcin Karecki


Marcin Karecki jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2002r. pracuje w naszym centrum stomatologicznym, a doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać od stażu podyplomowego w Brzesku, a następnie przez dwa lata pracując w ,,Dentamed” w Krakowie.

Zawodowo interesuje się endodoncją, protetyką oraz będąc członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) również implantologią.

Uczestnik dużej ilości szkoleń i kursów z zakresu:

  • IMPLANTOLOGII

Sympozjum Central European Implant Academy
Transatlantic Telekonference –Implant Dentistry
Dni implantologii
Kongres EDI-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Implantologia Autorska –dr  n. med.M.Duda

  • CHIRURGII PERIODONTOLOGICZNEJ

Periochirurgia
Aufbautraining, mukogingivale chirurgie. Monachium
Periodontologiczna i implantologiczna chirurgia plastyczna, koncept mikrochirurgiczny

  • STOMATOLOGII OGÓLNEJ I ESTETYCZNEJ

Lasery małej i dużej mocy w stomatologii
Kongres Evident Success
Osteologia
3 Międzynarodowa Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

  • ENDODONCJII

Endodoncja I,II - Dentist

Zajmuje się leczeniem zachowawczym, protetycznym, endodontycznym oraz wykonuje zabiegi chirurgiczne takie jak wydłużenie korony klinicznej czy ekstrakcje zatrzymanych zębów.